ULUPUH je raspisao “Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH”

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti raspisuje  Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH , koji ostaje otvoren do 18. siječnja 2019.godine.

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U SEKCIJE:

 • Sekcija za arhitekturu;
 • Sekcija za fotografiju;
 • Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije;
 • Sekcija za produkt dizajn;
 • Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost;
 • Sekcija za keramiku, porculan i staklo;
 • Sekcija za kiparstvo;
 • Sekcija za oblikovanje arhitektonsko urbanističkih maketa;
 • Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka;
 • Sekcija za oblikovanje odijevanja;
 • Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita;
 • Sekcija za restauratorska i oblikovno fonička djela;
 • Sekcija za tekstilno stvaralaštvo;
 • Sekcija za vrtnu i pejsažnu arhitekturu;
 • Studijska sekcija;
 • Sekcija za ilustraciju, strip, karikaturu, animirani film i primijenjeno slikarstvo;
 • Sekcija za multimediju i intermediju.


Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti strukovna je udruga koja kontinuirano djeluje od 1950. godine i danas broji više od 1500 članova iz cijele Hrvatske. ULUPUH okuplja autore iz svih područja likovnih umjetnosti koja imaju određenu primjenu (uporabnu vrijednost): kazalište i film (scenografija, kostimografija, oblikovanje svjetla), arhitektura, hortikultura, fotografija, karikatura, ilustracija, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, industrijski dizajn, oblikovanje odijevanja, tekstilno stvaralaštvo, grafički dizajn i vizualne komunikacije, primijenjeno kiparstvo, oblikovanje plemenitih kovina, restauracija, umjetnost multimedije i intermedije i sl.

 

U okviru ULUPUH-a djeluje i Studijska sekcija, čiji članovi su istaknuti likovni kritičari i teoretičari vizualnih umjetnosti te kustosi koji djeluju institucionalno ili samostalno (free-lance). Izložbeni dio aktivnosti udruge u najvećoj se mjeri odvija u dvije matične galerije udruženja, koje djeluju u središtu Zagreba: u Galeriji ULUPUH u Tkalčićevoj 14 (veći dio izložbenog programa) i u Galeriji Permanenta u Preradovićevoj 44/1 (manji dio programa). Tu se kroz godinu, unutar u prosjeku 20-tak izložbi, predstavljaju različite generacije autora, od studenata do doajena struke kojima se, u mjeri u kojoj to prostori galerija (106 m2 u Tkalčićevoj i 48 m2 u Preradovićevoj) omogućuju, organiziraju sintezni retrospektivni pregledi životnog opusa ili bar njegova najreprezentativnijeg dijela. Veće projekte udruga realizira u partnerstvu s drugim galerijama i izložbenim prostorima u Zagrebu (Muzej Mimara, Lauba, Gliptoteka HAZU i dr.), kao i u drugim gradovima u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Među velike ULUPUH-ove projekte s najduljom tradicijom ubrajaju se ZGRAF – Međunarodna izložba grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, te Zagrebački salon, nacionalna smotra suvremene umjetnosti, svake tri godine posvećena primijenjenim umjetnostima i dizajnu.

 

Ciljevi ULUPUH-a su:

 • razvijanje i stimuliranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • unapređivanje i zaštita slobode likovnog stvaralaštva i primjereno valoriziranje hrvatske primijenjene umjetnosti i dizajna;
 • zaštita djela primijenjenih umjetnosti i dizajna i autorskih prava svojih članova;
 • osiguranje trajnog utjecaja u oblikovanju kulturne politike u Hrvatskoj;
 • zaštita profesionalnog digniteta i unaprjeđivanje položaja umjetničkih profesija i njihovih nositelja u Hrvatskom društvu
 • unapređenje suradnje s ostalim udruženjima umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu, a posebno zaštita slobode umjetničkog stvaranja, autorskih prava, zaštita moralnog i kreativnog integriteta umjetnika te socijalna zaštita umjetnika.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ULUPUH-a su:

 • sudjelovanje u pripremama zakonskih i drugih propisa značajnih za likovno stvaralaštvo primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje javnih nastupa, izložbi i drugih projekata iz područja primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • organiziranje izdavačke, edukativne, izložbene i uslužne djelatnosti
 • poticanje međunarodnih likovnih aktivnosti u zemlji  i nastupanja svojih članova u inozemstvu
 • osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj likovnom stvaralaštvu i javnoj afirmaciji djela primijenjenih umjetnosti i dizajna
 • prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

 

Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnik. Od ove godine, naime, temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a od 8. studenog 2018., uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.

 

Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki autor koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Redovnim članom udruge iznimno može postati i autor koji nije državljanin RH, ali je profesionalno vezan uz RH i svojim radom doprinosi razvoju primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj.

 

Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Uvjet za stjecanje statusa studenta-pripravnika je ispunjena online Pristupnica za studenta-pripravnika i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

 

Redovni članovi ULUPUH-a

Stupanjem u ULUPUH redovni članovi stječu:

 • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom;
 • pravo na ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • pravo predstavljanja na internetskim i FB stranicama ULUPUH-a;
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova;
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke;
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa;
 • člansku iskaznicu ULUPUH-a kojom se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija).

 

Pored toga stječu prava i obaveze spram udruge:

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
 • predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
 • ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
 • štititi ugled ULUPUH-a;
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje profesije i ULUPUH-a
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima ULUPUH-a;
 • redovito plaćati godišnju članarinu (250,00 kn);
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
 • redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju.

 

 

Rokovi za prijavu u redovno članstvo:  do 18.1.2019. do 16,00 sati – slanje ispunjene online Pristupnice i uplata participacije putem uplatnice ili internet bankarstva

21.1. i 22.1.2019. – zaprimanje radova i prateće dokumentacije u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14 u Zagrebu (od 10 do 15 sati)

Detaljne upute za prijavu dostupne su OVDJE.

 

Studenti-pripravnici u ULUPUH-u

Studenti-pripravnici u udruzi imaju prava i obaveze spram udruge kako slijedi:

 • sudjelovati u internim natječajima i/ili natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • biti predstavljeni na Internet stranici ULUPUH-a imenom prezimenom i pripadajućim studijem, u kategoriji studenta-pripravnika u ULUPUH-u
 • biti informirani o aktivnostima ULUPUH-a;
 • obavještavati ULUPUH o svom umjetničkom djelovanju;
 • jednom godišnje Tajništvu ULUPUH-a dostaviti dokaz o studentskom statusu (presliku indeksa s redovno upisanom godinom ili potvrdu referade o studentskom statusu ili završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju);
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje struke i ULUPUH-a

 

Studenti-pripravnici ne plaćaju članarinu nego jednokratnu naknadu za administrativne troškove pristupanja udruzi i vođenje evidencije na Internet stranici ULUPUH-a. Naknada studenta-pripravnika iznosi 100,00 kn i potrebno ju je uplatiti unutar mjesec dana od datuma pristupanja udruzi.

Prijave za studenta-pripravnika mogu se podnijeti tijekom cijele godine. Upute za prijavu dostupne su OVDJE.

 

 

Izvor: https://ulupuh.hr/natjecaj-za-prijem-novih-clanova-u-ulupuh