Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

 

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine i provedbu mjera koje obuhvaćaju izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja te radova obnove s ciljem provedbe mjera zaštite, kao i sve hitne radnje poduzete od dana potresa.

 

Pozivom će se nadoknaditi sredstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja i izrada dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja. Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra.

 

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne uprave, ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost u području kulture, vjerske zajednice, udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija te trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju negospodarsku djelatnost.

 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 800.000.000,00 kuna. Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava.

 

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu kulture i medija, putem mrežnog sustava https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica unutar modula e-Prijavnica.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: https://min-kulture.gov.hr/ i www.strukturnifondovi.hr.

 

 

Izvor: Ministrastvo kulture