DHK raspisalo Natječaj “Fond za kulturu”

Društvo hrvatskih književnika raspisuje  NATJEČAJ  za poticanje kulturnih aktivnosti na području književnosti, prevodilaštva i ilustracije  iz Fonda za kulturu, prikupljenog od naknada za javnu posudbu za 2019. i 2020. godinu.

 

1. Društvo hrvatskih književnika (dalje: DHK) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih književnika, prevoditelja i ilustratora te odgovarajuće manifestacije sredstvima izdvojenim iz prihoda od prava javne posudbe, sukladno članku 159.c Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17), čl. 8. Statuta DHK i Pravilniku o fondovima DHK od 13. ožujka 2018.

 

2. Ciljevi Natječaja su: poduprijeti i promicati književnost, prevodilaštvo i ilustraciju, tj. poduprijeti manifestacije, susrete, tribine i druga javna događanja nekomercijalne naravi, čija je svrha promicati književno stvaralaštvo, prevodilaštvo, ilustraciju  i čitanje; podizati razinu svijesti o važnosti autorskih prava književnika, prevoditelja i ilustratora.

 

3.Ukupan iznos potpora je 290.000,00 kuna.

 

4.Pravo prijave na natječaj imaju umjetničke organizacije, udruge, ustanove i institucije koje se bave kulturom te  umjetnici kao fizičke osobe.

 

5.Neprihvatljivi su prijavitelji koji nisu opravdali sredstva dobivena prethodnih godina iz Fonda za kulturu DHK.

 

6.Sredstva iz ovog Natječaja predviđena su za projekte koji će se ostvariti do 30. studenoga 2022.

 

7.Sredstva iz ovog Natječaja isplaćuju se nakon dostavljanja izvješća o provedenom programu.

 

8.Izvješće se sastoji od opisnog djela i financijskog djela, uz pripadajuće priloge za provedena plaćanja (JOPPD obrasci, potvrde o plaćanju, izvodi banke, kopije računa…)

 

9.Cilj iz članka II. ostvarit će se: a) sufinanciranjem postojećih, umjetnički važnih priredbi, susreta, tribina i drugih javnih događanja nekomercijalne naravi; b) sufinanciranjem projekata kojima je cilj promicanje i/ili istraživanje književnosti, prevodilaštva i ilustracije; c) sufinanciranjem projekata koji promiču knjigu, čitanje i autorska prava.

 

10.Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, vodit će se računa o umjetničkoj raznolikosti i ravnomjernoj zemljopisnoj zastupljenosti natjecatelja. Natjecatelji se moraju pridržavati propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava.

 

11.Natjecatelji su dužni podnijeti detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje isključivo putem prijavnica-fond_za_kulturu dostupne na mrežnim stranicama DHK, zaključno s 23. svibnja 2022. Popunjenu prijavnicu treba poslati elektroničkom poštom na: dhk@dhk.hr  te ispisati i s ostalom traženom dokumentacijom poštom poslati na adresu: Društvo hrvatskih književnika, Trg bana J. Jelačića 7/I, s naznakom „Natječaj Fonda za kulturu“. Svi dokumenti čuvat će se 30 dana nakon objave rezultata.

 

12.Na svim objavljenim materijalima financiranih programa mora pisati: „Program je financiran iz Fonda za kulturu Društva hrvatskih književnika“ zajedno sa službenim logom Društva.

 

13.DHK pridržava pravo da ne raspodijeli cijeli iznos za sufinanciranje projekata. Dobitnici potpore dužni su dovršiti projekt u prijavljenom roku (najkasnije do 30. studenog 2022.) te dostaviti financijsko i programsko izvješće o utrošku dobivenih sredstava najkasnije do 15. prosinca 2022.

 

14.Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Društva hrvatskih književnika: www.dhk.hr.

 

Izvor: DHK