Sve o Bukovcu u Bugarskoj doznajte na predavanju dr. sc. Vinicija B. Lupisa u Kući Bukovac

Povodom obilježavanja 100. obljetnice smrti Vlaha Bukovca u četvrtak, 2. lipnja 2022. u 17:00 sati u Kući Bukovac će se održati gostujuće predavanje dr. sc. Vinicija B. Lupisa .

 

Na predavanju će biti riječi o političkim i umjetničkim vezama Dubrovnika i Bugarske koja datira još od 13. stoljeća. Dubrovnik je imao važan utjecaj kao mjesto inspiracije na bugarske umjetnike, a isto tako se u bugarskim zbirkama nalaze brojna djela dubrovačke provenijencije. Tako se, primjerice, u Nacionalnoj galeriji u Sofiji čuvaju djela Vlaha Bukovca i Mata Celestina Medovića.

Dr. sc. Vinicije B. Lupis diplomirao je 1992. na studiju povijesti i arheologije na Sveučilištu u Zadru, a drugi put je, također u Zadru, diplomirao 1995. na studiju povijesti i teorije umjetnosti. Magistrirao je 1998., a doktorirao 2004. u Zadru. Radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, a od 2008. voditelj je Područnog centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. U svojim istraživanjima bavi se baštinskim temama povijesti i povijesti umjetnosti jugoistočne Europe.

Izvor: Kuća Bukovac