DHK raspisuje Natječaj za nagrade “Dana hrvatske knjige”

Društvo hrvatskih književnika  raspisalo je      N a t j e č a j     za nagrade Dana  hrvatske  knjige:

 

JUDITA

za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini, posebno o humanističko-renesansnoj, u 2018. godini

 

DAVIDIAS

za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini u 2018. godini

 

SLAVIĆ

za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2018. godini

 

 

U obzir će se uzeti knjige koje autori ili nakladnici

u 3 (tri) primjerka dostave do 18. veljače 2019.

na adresu:

 

Društvo hrvatskih književnika

za Nagrade Dana hrvatske knjige  

Trg bana Jelačića 7/I

10000 Zagreb

 

 

 

Izvor:Društvo hrvatskih književnika