U MUO otvorena je izložba fotografija Aleksandra Rodčenka

U muzeju za umjetnost i obrt otvorena je izložba jednog od najznačajnijih europskih fotografa i umjetnika uopće, Aleksandra Rodčenka pod nazivom Revolucija u fotografiji koja obuhvaća više od 150 fotografskih radova.

 

U okviru suradnje gradova Zagreba i Moskve i u suradnji s Multimedia Art Mueseumom iz Moskve zagrebačkoj publici su po prvi puta predstavljene fotografije jednog od najznačajnijih europskih fotografa Aleksandra Rodčenka.

 

„Radi se o izložbi Aleksandra Rodčenka , jednog od ključnih ljudi ruske avangarde 20-ih i 30-ih godina prošloga stoljeća.To je umjetnik koji nije bio samo fotograf , iako mi predstavljamo samo izložbu fotografija.On je bio jedan od umjetnika koji je preokrenuo suvremenu umjetnost , on je nastavio onu liniju koja je nastavljena sa kubizmom u Parizu itd.To je jedan od onih divnih trenutaka 20-ih godina nakon Oktobarske revolucije kada se događa jedna ogromna eksplozija kreativnosti u Rusiji“ rekao je tim povodom  Miroslav Gašparović,ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt.

 

Fotografija: Zorana Vukić©www.cro-kultura.com, Zagreb 2019.

 

Koristeći dijagonalnu i geometriziranu kompoziciju, ekstremni donji i gornji rakurs, jake kontraste, krupne planove i  noćne snimke Rodčenko je ponajviše fotografirao portrete, tvornice, strojeve, moderne arhitekture i sport.

 

„Radi se o presjeku stvaralaštva Aleksandra Rodčenka iz Multimedijskog umjetničkog muzeja u Moskvi . To su redom reprezentativna djela koja su sačuvana , nažalost jedan dobar dio nije sačuvan , ali tu su izložena djela koja ga najbolje prezentiraju poput portreta velikana suvremenika Rodčenka , fotografija institucija, industrijskih postrojenja , zatim demonstracija , pa sve do naslovnica časopisa na kojima je radio Rodčenko „ istaknula je Adriana Prlić, kustosica izložbe

 

U sedam izložbenih dvorana izložen je reprezentativan opus nastao tijekom 1920-ih i 1930-ih godina,a zanimljivo je da je Rodčenko kojega smatraju jednim od najznačajnijih predstavnika ruske avangarde fotografiju smatrao medijem novog doba.

 

U današnje vrijeme kada se bavimo manipuacijama u fotograiji , kada je to nešto što nas sve zanima,  zanimljivo je vidjeti da se  već u 20-im godinama prošlog stoljeća krenulo sa eksperimentom u fotografiji , sa fotomontažama i sa različitim perspektivama kojima se igrao Rodčenko i to je upravo zanimljivost ove izložbe. Sam Rodčenko se bavio i drugim medijima tako da su njegova zadnja djela  bila tri platna u primarnim bojama i nakon toga je rekao slikarstvo je mrtvo , a fotografija je medij novoga doba“ dodala je Adriana Prlić, kustosica izložbe

 

Zahvaljujući suradnji gradova Zagreba i Moskve dok će zagrebačka publika uživati u izložbi Aleksandra Rodčenka sve do 08.rujna, u  Multimedijskom umjetničkom muzeju iz Moskve od 27. lipnja ove godine biti će izložena hrvatska izložba Klasici hrvatske fotografije.