U znaku Tina održan je 9.festival “Zagreb, grad poezije”

Tin Ujević je ostavio u hrvatskoj poeziji neizbrisiv trag. Ovaj nedostižni čarobnjak riječi, koji za svog života nije dobio niti jednu književnu Nagradu , objavio je ukupno 17 knjiga, od čega poezija čini manji dio, no bez obzira na to njegove pjesme su danas  toliko cjenjene i prepoznate da Tina Ujevića većina čitatelja  u Hrvatskoj naziva jednim od najvećih pjesnika 20. stoljeća, a upravo u njegovu  čast u Gradu Zagrebu održala se manifestacija 9. festival Zagreb , grad poezije.

 

U organizaciji Teatra poezije u Zagrebu je kao hodočašće omiljenim Tinovim ulicama i gostionicama na nekoliko lokacija održan  9. festival Zagreb, grad poezije , događanje koje se već tradicionalno održava na obljetnicu Ujevićeve smrti.

 

Fotografija: Zorana Vukić©www.cro-kultura.com, Zagreb 2018.

 

„Ovogodišnje izdanje Festivala na jedinstven način spaja toponime ovoga grada pjesnike i publiku . Od Kavkaza do Vinodola bilo je 7-8 gostionica koje su nosile ime dalmatinskih gradova i to je bio Ujevićev dnevni put i mi idemo tragom tog puta , tragom sjećanja na Tina i oživljavamo njegove tekstove u spoju s tim autentičnim prostorima“ ističe ravnatelj 9.festivala Zagreb, grad poezije Goran Matović.

 

Cilj ove manifestacije je bilo oživljavanje Tinovog duha i pretvaranje određenih lokacija  u mjesta kratkog scenskog događanja iz bogatog stvaralačkog Ujevićevog opusa, a koliko ga dan danas hrvatska publika voli moglo se vidjeti i na otvorenju festivala u Kazališnoj kavani , a potom  i u drugim omiljenim Tinovim gostionicama i mjestima.

 

Program Festivala održavao se  na Ujevićevim ulicama,točnije   Teslinoj i Masarykovoj, koje su nakratko biti spojene i preimenovane u Ulicu Tina Ujevića, dok je  Trg Republike Hrvatske postao  Trg Tina Ujevića.