Slike Dimitrija Popovića izložene u Lyonu uz slike Georgesa Rouaulta , Salvadora Dalija i dvadesetak francuskih suvremenih umjetnika

U galeriji Ories u Lyonu otvorena je izložba na temu Kristove smrti na Golgoti pod nazivom La 3eme heure (Treći sat) , a koja se referira na tekst iz Lukinog evanđelja: Bilo je već oko šestoga sata kad nastade tama po svoj zemlji do devetoga sata.

 

Na izložbi sudjeluje dvadesetak francuskih suvremenih umjetnika , slikara i kipara ,poput Zlatka Glamotchaka, Fabiena Clauda, Christiana Lignaisa, Richarda Lailliera, a koji su različitim likovnim konceptima obrađivali ovu uvijek zanimljivu i inspirativnu biblijsku temu.

 

No osim spomenutih francuskih suvremenih umjetnika u galeriji Ories su  također izložene i dvije slike Dimitrija Popovića iz ciklusa Corpus Mysticum, koje su izlagane u Rimu 2000 godine, u okviru jubileja Dvije tisuće godina kršćanstva.

 

Slika na lionskoj izložbi Raspeće koja prikazuje Krista s leđa bila je također uvrštena u serijalu od pet nastavaka francuske televizije naslovljenom Pasija u umjetnosti koji se bavi prikazima Kristovog stradanja u likovnoj umjetnosti od srednjeg vijeka do danas.

 

Poseban dio izložbe u Lyonu čine djela četiri umjetnika , francuskog romantičarskog slikara Pierrea – Paula Proudhona , i modernih klasika slikarstva Georgesa Rouaulta , Salvadora Dalija i Bernarda Buffeta. Izložba ostaje otvorena do 30. travnja 2019 godine.