U dvorani Blagoje Bersa održat će se koncert iz ciklusa Muzičke akademije u Zagrebu – “Vivat academia”

 

U koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u srijedu 10. siječnja 2018.godine održat će se koncert  pod nazivom Mladost – od gudačkog seksteta do noneta iz ciklusa Muzičke akademije u Zagrebu – Vivat academia.

 

Riječ je o ciklusu u kojem zajedno nastupaju studenti i profesori, a biti će izvedene skladbe Josipa Štolcera Slavenskog, Richarda Straussa i Georgea Enescua.

 

 

                                                     MLADOST – od gudačkog seksteta do noneta:

 

 

Š. Slavenski: Mladost, četiri pjesme za gudače

Zvonimir Krpan, Jeremija Bundalo, Jože Haluza, Nika Maslać, Vlatka Peljhan, Iva Šalić, Lucija Pejković, Josip Boštjančić,Matija Kasaić Drakšić.

 

Strauss: Capriccio, sekstet iz istoimene opere

Marija Ćepulić, Emanuela Jerčić, Krešimir Petar Pustički, Vjekoslav Lujić, Branimir Pustički, Emanuel Pavon.

 

Enescu: Oktet u C-duru, op. 7

Anđelko Krpan, Marta Stanec, Vanda Dabac, Urban Jerman, Milan Čunko, Dagmar Korbar, Monika Leskovar, Romana Šimbera.